Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Cel i zadania

Współpraca przybierze kształt indywidualnych projektów, ale także krajowych i międzynarodowych seminariów i konferencji, których efektem będą publikacje w formie książkowej lub specjalne numery czasopism. Potrzeba takiej multidyscyplinarnej pracy wzrasta, ponieważ wielu naukowców zwraca się do nauk humanistycznych w poszukiwaniu dowodów lub potwierdzeń. I odwrotnie – wielu uczonych humanistów poszukuje metodologii i technologii kwantyfikacyjnych nauk ścisłych, aby poradzić sobie z ogromnymi zbiorami danych i złożonymi zjawiskami. Sukces takich interdyscyplinarnych podejść staje się coraz bardziej realny, ponieważ ważne instytucje finansujące w świecie nauki są coraz bardziej świadome tych interdyscyplinarnych tendencji do ponownego wymyślenia edukacji wyzwolonej poprzez połączenie sztuki i nauki. W samej dziedzinie nauk kognitywnych istnieje powszechnie uznawana potrzeba, by nauki, które się na nią składają, zrobiły dokładnie to – zmodyfikowały swoje podejścia i uczyniły je bardziej „usytuowanymi” i „ekologicznie poprawnymi” zarówno w orientacji, jak i zakresie. Wielu uczonych wzywa do zmiany paradygmatu, tak jak to miało miejsce kilkadziesiąt lat temu w psychologii, kiedy to przeszła ona od behawioryzmu do rewolucji poznawczej. Jesteśmy w istocie świadkami „kognitywnej rewolucji kulturowej”, w której przyszłość ludzkiej wiedzy i rozwoju zależy od integracji myślenia z odczuwaniem, a wiedzy z wartościami.