Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Ludzie Centrum Q

dr Yanna B. Popova

Dyrektor Centrum Badań nad Kulturą, Językiem i Umysłem, posiada tytuł doktora Uniwersytetu Oksfordzkiego oraz tytuł magistra Uniwersytetów w Sheffield (Wielka Brytania) i Sofii. Wykładała na uniwersytetach w Oksfordzie i Birmingham. Była także członkiem-założycielem Wydziału Kognitywistyki na Case Western Reserve University, gdzie pracowała w latach 2006-2014. Jej wykształcenie obejmuje językoznawstwo, literaturoznawstwo i filozofię.

Główne obszary badań

poetyka kognitywna, językoznawstwo kognitywne, teoria metafory, narratologia, temporalność oraz zastosowania kognitywistyki enaktywnej do zrozumienia sztuki i odbioru estetycznego

Wybrane publikacje

  • Liczne artykuły między innymi w Frontiers in Psychology, Imago: Studi di Cinema e Media, Language and Literature, Modern Drama, Style, Cognitive Semiotics.
  • Monografia: Stories, Meaning, and Experience: Narrativity and Enaction (Routledge, 2015) (ponownie wydany w miękkiej oprawie: Routledge, 2018).
  • Nadchodzące artykuły (2024) w The Oxford Handbook of Iconicity oraz Pamiętniku Teatralnym

dr Jacek Rogala

Adiunkt w Centrum Badań nad Kulturą, Językiem i Umysłem Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej związany z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk. Posiada tytuł doktora neuroinformatyki uzyskany w Instytucie Nenckiego.

Główne zainteresowania badawcze

Specjalizuje się w eksperymentalnych badaniach doświadczeń estetycznych w odbiorze sztuki wizualnej oraz analizie właściwości dzieł wizualnych i ich wpływu na percepcję estetyczną. Dodatkowe obszary zainteresowań dr Jacka Rogali obejmują neurobiologię poznawczą i behawioralną, a także badania nad związkiem pomiędzy aktywnością struktur mózgu a zachowaniem człowieka. Zajmuje się również badaniem praktycznych zastosowań technik neurofeedback EEG i fMRI w terapii.

Wybrane publikacje

  • Rogala, J., Żygierewicz, J., Malinowska, U., Cygan, H., Stawicka, E., Kobus, A., & Vanrumste, B. (2023). Enhancing autism spectrum disorder classification in children through the integration of traditional statistics and classical machine learning techniques in EEG analysis. Scientific Reports, 13(1), 21748.
  • Żygierewicz, J., Janik, R. A., Podolak, I. T., Drozd, A., Malinowska, U., Poziomska, M., … & Rogala, J. (2022). Decoding working memory-related information from repeated psychophysiological EEG experiments using convolutional and contrastive neural networks. Journal of Neural Engineering, 19(4), 046053.
  • Rogala, J., Bajno, B., & Wróbel, A. (2020). A hidden message: Decoding artistic intent. PsyCh Journal, 9(4), 507-512.
  • Kuś, M., Rogala, J., Dreszer, J., Bajno, B. (2023). Art’s Hidden Topology. ACADEMIA. The magazine of the Polish Academy of Sciences

dr hab. Daniel Sobota

Adiunkt w Centrum Badań nad Kulturą, Językiem i Umysłem Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej związany z Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Główne zainteresowania badawcze

Metafizyka, filozofia niemiecka XIX i XX wieku, zwłaszcza filozofia Martina Heideggera i wczesna fenomenologia, filozofia pytania, filozofia teatru Jerzego Grotowskiego i filozofia performansu. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego. Lokalny animator kultury teatralnej, członek grupy artystycznej, trener i piłkarz (poziom UEFA B). Myślą przewodnią jego myślenia jest pojęcie pytania, wyglądu i przedstawienia. Badania, które prowadzi w Centrum Q związane są z projektem książkowym zatytułowanym Triunity and Performance. Fundamentalne pytanie filozofii podejmowane na pograniczu historii filozofii, fenomenologii i performatyki.

Wybrane publikacje

Liczne artykuły i monografie:

  • A Birth of Phenomenology from the Spirit of Question: Johannes Daubert and the Start of the Phenomenological Movement (Warszawa 2017, with German translation: Würzburg 2022).
  • Sources and Inspirations of Heidegger’s question of being (vol. 1-2), Bydgoszcz 2012-2013.