Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Nasza wizja

Prawdziwa interdyscyplinarność

Aby osiągnąć prawdziwą interdyscyplinarność w badaniu ludzkiego umysłu, instytucje badawcze muszą w przyszłości łączyć odpowiednie kompetencje zarówno nauk ścisłych, jak i humanistycznych. Centrum na Uniwersytecie Warszawskim stara się połączyć istniejące badania humanistyczne z bardziej empirycznymi trendami dominującymi w naukach społecznych i ścisłych. Jednocześnie zachęca nauki ścisłe do większego zaangażowania we współpracę z bogatą wiedzą gromadzoną od tysiącleci przez naukowców z nauk humanistycznych, starając się w ten sposób zrównoważyć niektóre z ostatnich redukcjonistycznych paradygmatów w naukach kognitywnych w odniesieniu do badań nad kulturą, rozumianą szeroko jako sztuka, edukacja, etyka, językoznawstwo, kultura materialna i umiejętności czy religia.

Pluralizm metodologiczny

Kwestia pluralizmu metodologicznego jest wiodącą zasadą w pracy Centrum i odzwierciedla stanowisko, że obejmujemy szeroki zakres metod badawczych, które rzadko były łączone. Każdy, kto zajmuje się badaniem ludzkiego poznania, bez wątpienia doskonale zdaje sobie sprawę, że nie ma jednej metody badawczej, a każda z nich ma swoje mocne strony i ograniczenia. Ważnym celem Centrum będzie zestawienie tych metod i ich krytyczna analiza poprzez wspólne wysiłki i połączone metodologie. Naukowcy, którzy koncentrują swoją pracę wokół kontrolowanych eksperymentów (np. neuronauka poznawcza i psychologia poznawcza) lub którzy tworzą obliczeniowe modele procesów myślowych (np. informatyka, neurobiologia), mogą zostać zachęceni do współpracy z Wydziałami, które angażują się w pracę w terenie i etnografię (np. antropologia poznawcza, socjologia) oraz Wydziałami, które zajmują się dyscyplinami interpretacyjnymi (np. historia sztuki, lingwistyka, historia, prawo, muzyka i filozofia). Centrum będzie działać w oparciu o założenie, że są to komplementarne, a nie sprzeczne metody badawcze, ponieważ wierzymy, że dyscyplinarne badanie natury ludzkiego myślenia, kultury i kreatywności musi czerpać z jak największej liczby źródeł. Wyzwaniem jest zrobienie tego w sposób spójny, dlatego Centrum będzie działać poprzez poszukiwanie jedności i spójności pośród nieuniknionych indywidualnych rozbieżności.

Ostatecznie celem Centrum w naszym rozumieniu jest pokazanie, że nauka musi angażować się w wartości ludzkie, etykę, sprawiedliwość społeczną i ich odwieczne odzwierciedlenie w sztuce i praktykach kulturowych. Jednocześnie pomoc technologiczna i metodologiczna ze strony nauk ścisłych może być przydatna dla nauk humanistycznych w postaci badań empirycznych, modelowania czy digitalizacji. Jednostki, grupy robocze i instytucje mogą zbliżać się do siebie, dzięki czemu budowane są mosty i zasiewane ziarna dla epoki, w której społeczeństwo nie będzie skupiało się wyłącznie na technologii i danych empirycznych, ale będzie w stanie wykorzystać technologię i wyniki eksperymentów, aby lepiej zrozumieć siebie i świat.