Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Obszary zainteresowania i tematy badawcze

Kultura jest charakterystyczną formą organizacji istot ludzkich na przestrzeni tysiącleci i w każdym miejscu na tej planecie. Język pośredniczy zarówno w kulturze, jak i w umyśle, a praca wykonywana w Centrum będzie polegała na łączeniu tych różnorodnych nurtów ludzkiego poznawania. Projekty badawcze, które będą podejmowane w Centrum mogą obejmować:

  • znaczenie ludzkiego ciała jako ostatecznego podłoża poznania, w tym praktyk artystycznych, doświadczenia estetycznego, języka i konceptualizacji;
  • sztuka (w formie tańca, literatury, muzyki, umiejętnego wykonania, teatru) jako brama do badania umysłu i ludzkich procesów poznawczych na poziomie teoretycznym i/lub empirycznym;
  • pytania dotyczące wkładu metod naukowych w wyjaśnianie zarówno reakcji estetycznej (recepcji), jak i impulsu artystycznego (twórczości);
  • koncepcyjny, intencjonalny i emocjonalny wymiar sztuki, przejawiający się w twórczości artystycznej, odbiorze i uznaniu;
  • społecznie i intersubiektywnie konstytuowana natura ludzkiej kompetencji językowej i konstruowania znaczeń;
  • rola nauk humanistycznych, w szczególności studiów narracyjnych i konceptualizacji językowej lub użycia metafory, dla interakcji lekarz-pacjent oraz doświadczenia choroby, niepełnosprawności lub schyłku życia.