Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Interdyscyplinarne Seminarium Centrum Badań nad Kulturą, Językiem i Umysłem (ISQ)

Interdyscyplinarne Seminarium Centrum Badań nad Kulturą, Językiem i Umysłem (ISQ) to comiesięczna seria seminariów, które przedstawiają bieżące prace podejmowane w Centrum. Jego celem jest zgromadzenie członków Uniwersytetu i uznanych międzynarodowych naukowców pracujących na styku sztuki i nauk ścisłych.

Wszystkie spotkania będą prowadzone w języku angielskim.

Początkowo seminaria będą odbywać się przy ul. Dobrej 56/66 w dużej sali seminaryjnej 2.90. W związku z przeprowadzką Centrum do nowej siedziby w kwietniu, dodatkowe informacje o nowym adresie zostaną podane w odpowiednim czasie.

26 marca 2024, 14:00 CET, Dr Jacek Rogala

Dr Jacek Rogala

Ukryta natura sztuki

Zrozumienie, w jaki sposób sztuka wywiera wrażenie na odbiorcy, było podstawowym tematem zainteresowań filozoficznych od czasów starożytnej Grecji. Ostatnie badania wskazują, że doznania wywoływane przez dzieło sztuki mogą być indukowane przez dekodowanie zaszyfrowanej wiadomości artysty. Jednak pomimo licznych prób, pytanie o to, w jaki sposób wiadomość jest zakodowana w dziele sztuki, wciąż pozostaje tajemnicą. Zaprezentujemy nowe podejście do tego problemu, wykorzystując artystyczne i sztucznie stworzone obrazy oraz badając ich wpływ na odbiorców. Będziemy dalej badać oba typy obrazów, szukając właściwości, które mogą mieć wpływ na odbiorcę. W tym celu zastosujemy trwałą homologię, metodę matematyczną, która śledzi cechy topologiczne, które pojawiają się lub znikają wraz ze zmianą skali analizy, ujawniając ukryty kształt rzeczy. Trwała homologia może być traktowana jako matematyczne sformułowanie gestaltu. Pokazujemy, że obrazy tworzone przez prawdziwych artystów mają zupełnie inną trwałą homologię w porównaniu do tych generowanych przez sztuczne sieci neuronowe.

Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM: https://uw-edu-pl.zoom.us/j/98190590509 (Meeting ID: 981 9059 0509)

24 kwietnia 2024, dr Yanna Popova

dr Yanna Popova

Nowa metafora i narracyjność, czyli wzajemne oddziaływanie schematyczności i kategoryzacji w mediach werbalnych i niewerbalnych

Powszechnie przyjmuje się, że narracja to nie tylko zbiór form pisarskich czy określona kategoria wypowiedzi. Narracja jest raczej podstawowym, a nawet zasadniczym sposobem ludzkiego rozumienia. Jako taka jest schematyczna (tj. przyczynowo-skutkowa, czasowa), a tym samym stanowi podstawowy schemat, za pomocą którego organizowane jest ludzkie doświadczanie. Narracja jest jednak tylko jedną z form pojęciowej organizacji ludzkich myśli. Niniejsze wystąpienie opiera się na istniejącym od dawna w literaturze rozróżnieniu między schematyczną a kategorialną organizacją wiedzy pojęciowej i przenosi je na kwestię tego, w jaki sposób generujemy i rozumiemy nowe metafory, zarówno werbalne, jak i niewerbalne. W niniejszej prezentacji twierdzę, że natura dominującej organizacji pojęciowej w danej domenie (tj. domenie wizualnej dla metafory obrazowej) zapewnia domyślną strategię interpretacyjną dla nowych metafor. Jeśli jednak domyślna struktura jest w jakiś sposób wadliwa lub trudna do zinterpretowania, czytelnicy lub widzowie wybierają alternatywną organizację pojęciową. Omówione zostaną różne przykłady z fikcji i metafory obrazkowej (w sztuce i reklamie).

Spotkanie odbędzie się w budynku BUW, ul. Dobra 56/66, Warszawa, 2 piętro, pokój 2.90, godz. 14.00.

Możliwość dołączenia na platformie ZOOM https://uw-edu-pl.zoom.us/j/98860562091?pwd=cUtGRitQTUhDKzYyV3NJYnBJdFJEQT09 (Meeting ID: 988 6056 2091 Passcode: 62939)

28 maja 2024, dr hab. Daniel Sobota

dr hab. Daniel Sobota

Filozoficzne, naukowe i „polityczne” wyzwania współczesnej humanistyki

Celem wystąpienia jest prezentacja i charakterystyka różnych zwrotów (turns), które dokonały się w kilku ostatnich dekadach w humanistyce współczesnej, i próba znalezienia ich wspólnej podstawy oraz implikacji dla sposobu rozumienia zadań filozofii, nauk oraz ich organizacji w ramach instytucji naukowo-dydaktycznych. Gwoli zawężenia i uściślenia tematu, przedmiotem zainteresowania referatu będą zwłaszcza te zwroty, które otwarcie lub skrycie kwestionują prymat rozumienia człowieka jako takiego, wywodzącego się z idei europejskiego humanizmu, i związaną z nim „dyktaturę” pisma i tekstualizmu.

Spotkanie odbędzie się w budynku BUW, ul. Dobra 56/66, Warszawa, 2 piętro, pokój 2.90, godz. 14.00

27 czerwca 2024, prof. Ernst Poppel (Munich Centre for Neurosciences)

prof. Ernst Poppel (Munich Centre for Neurosciences)

(title to be confirmed)